قطب حسابداری بهارستان 1 و اسلامشهر

مطالبی در رابطه با آموزش و بازار کار حسابداری

فیش حقوقی معلمان و کارمندان

همکاران عزیز استان آذربایجانشرقی برای دریافت فیش حقوقی خود به سایت سامانه اطلاع رسانی فیش حقوقی کارمندان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی  وارد شده و با وارد کردن کدملی و شماره پرسنلی خودو انتخاب منطقه خدمتی خود فیش حقوقی خود را دریافت کنند.

همکاران عزیز استان قزوین برای دریافت فیش حقوقی خود به سایت سازمان آموزش و پرورش استان قزون وارد شده و با وارد کردن کدملی و شماره پرسنلی خود فیش حقوقی خود را دریافت کنند.

سایر استانها را هم در سری های بعد قار خاهم داد.

+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۹ اسفند۱۳۸۹ساعت 2:50  توسط سرگروه: یعقوب زرگر  |